RSS Feed Yazılar (RSS)

Yüce Yaratıcı’nın ne dediğini hiç merak etmeyen, Rehber-i Ekmel’in neler getirdiğini öğrenme peşine düşmeyen ve öz kaynaklarını bir yabancı gibi hep uzaktan seyreden kimselerden kendileri olmaları beklenemez ki!..

Çağrı Göktepe – Aşılmaz


Aşılmaz
Şiir: M. Fethullah Gülen
Yorum: Çağrı Göktepe

Aşılmaz

Âh edip ağlamadan,
Sîneler dağlamadan,
Su gibi çağlamadan,
Koca dağlar aşılmaz!

Cânı cânânı vermeden,
Fakr ile fahre ermeden,
Yokluğa kanat germeden,
Ne mümkün, yollar aşılmaz!

Rûhunda aşk u şevk, sînende iman,
Elinde Kur’ân, tam tekmil heyecan,
Ve bin bir ızdırap, bin bir hafakan,
İçini sarmadan çöller aşılmaz!

Allah deyip gönül gözün açmadan,
Pervaz edip dost eline uçmadan,
Benliğine kıvılcımlar saçmadan,
O yolu kesen “dragon”lar aşılmaz!

Ölüp ölüp dirilmeden,
Her gün bin kez gerilmeden,
Canda öze erilmeden,
Berf ü baranlar aşılmaz!

Sîne kebap olmadan,
Vakit-mîat dolmadan,
Sen, senden kurtulmadan
Küsûf aslâ aşılmaz!

Yolcu buruk baş gerek,
Gözde dâim yaş gerek,
Huy biraz yavaş gerek,
Yoksa yollar aşılmaz!

M.Fethullah Gülen

Etiketler: , , , ,